Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Szukaj w tym dziale:

Kinga Czujko - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Magdalena Włodarek  -  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni:                          

Magdalena Kornatowska – Fijak edukacja językowa (język angielski)

Zbigniew Pieróg – religia

Renata Piotrowska - pracownik obsługi